991,00 (χωρίς ΦΠΑ: 799,19)
1.200,00 (χωρίς ΦΠΑ: 967,74)
2.190,00 (χωρίς ΦΠΑ: 1.766,13)
2.480,00 (χωρίς ΦΠΑ: 2.000,00)
3.100,00 (χωρίς ΦΠΑ: 2.500,00)
1.850,00 (χωρίς ΦΠΑ: 1.491,94)
3.000,00 (χωρίς ΦΠΑ: 2.419,35)
3.700,00 (χωρίς ΦΠΑ: 2.983,87)
4.330,00 (χωρίς ΦΠΑ: 3.491,94)