800,00 (χωρίς ΦΠΑ: 645,16)
550,00 (χωρίς ΦΠΑ: 443,55)
446,00 (χωρίς ΦΠΑ: 359,68)
1.045,00 (χωρίς ΦΠΑ: 842,74)
6.505,00 (χωρίς ΦΠΑ: 5.245,97)
450,00 (χωρίς ΦΠΑ: 362,90)